Arnica montana / Solblom (VU)

VU
Sårbar
SIG_4188 / Arnica montana / Solblom
X
 
Arnica montana / Solblom (VU)
Solblom (Arnica montana) er skjøtselskrevende art som gjerne vokser i ugjødsla slåtteenger. Her står den i svakt gjengroende slåtteng som nå blir beitet av hest.
Porsgrunn, Telemark, Norway
25.06.2015
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4016x6016px)
SIG_4188