Valeriana officinalis / Legevendelrot (NT)

NT
Nær truet
SIG_4156 / Valeriana officinalis / Legevendelrot
X
 
Valeriana officinalis / Legevendelrot (NT)
Legevendelrot vokser i nokså til meget tørr grasmark, ofte på grunnlende og oftest på noe baserik grunn. Legevendelrot er en gammel kulturplante og sannsynligvis innført i Norge, men godt før 1800 (kanskje middelalderplante). Den er knyttet til eldre kultursteder, ofte tidligere klosterplasser og tidligere kirkegods.
Skien, Telemark, Norway
24.06.2015
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3093x4633px)
SIG_4156