Betula pendula / Hengebjørk

BB_20170526_0050 / Betula pendula / Hengebjørk
X
 
Betula pendula / Hengebjørk
Flatehogst i hekketiden vil føre til at fugler som går til hekking ikke får frem unger det året, eller må starte hekkingen på nytt. Slik hogst er derfor spesielt uheldig i områder med et rikt fugleliv, slik som løvskoger. Her er en bjørkeskog hogd i slutten av mai, noe som er midt i hekketiden for mange fuglearter.
Nesset, Ås, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x2832px)
BB_20170526_0050