Lynx lynx / Gaupe (EN)

EN
Sterkt truet
KA_171230_120 / Lynx lynx / Gaupe
X
 
Lynx lynx / Gaupe (EN)
Gaupe (lynx lynx) er det eneste viltlevende kattedyret i Norge. Det er et sky skogsdyr som lever av rådyr og mindre pattedyr. Dette bildet er tatt under kontrollerte forhold på Langedrag.
Langedrag naturpark, Nore og Uvdal, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4480x5600px)
KA_171230_120