Carlina vulgaris / Stjernetistel (NT)

NT
Nær truet
BB_20170914_0016 / Carlina vulgaris / Stjernetistel
X
 
Carlina vulgaris / Stjernetistel (NT)
Bildet viser stjernetistel i frukt og fnokk med frø som spres med vinden. Bildet er tatt under kontrollerte forhold. Stjernetistel er tilknyttet baserike/kalkrike strandenger, tørrbakker og kalkfuruskog på Østlandet. De rikeste forekomstene finnes sannsynligvis i tilknytning til Oslofjorden. Arten trues av nedbygging og gjengroing.
Solåsen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7072x4715px)
BB_20170914_0016