Fraxinus excelsior / Ask (EN)
Osmoderma eremita / Eremitt (CR)

EN
Sterkt truet
CR
Kritisk truet
KA_170731_2 / Fraxinus excelsior / Ask <br /> Osmoderma eremita / Eremitt
X
 
Fraxinus excelsior / Ask (EN)
Osmoderma eremita / Eremitt (CR)
Bildet viser en voksen eremitt som klatrer på en askestamme. Eremitten er en stor, brun bille på 24-30 millimeter som er sterkt knyttet til hule trær. Den trives i soleksponerte, hule trær hvor larven lever i den råtne veden. Den sjeldne billen trives best i tilknytning til trær som er minst 150-200 år gamle, en naturtype som har vært dårlig ivaretatt både i Norge og andre europeiske land. Levende eksemplarer var inntil 2008 ikke tatt i Norge de siste 100 år. Kitinrester er imidlertid funnet flere ganger på 1900-tallet, men disse kan være flere 10år gamle. Sommeren 2008 ble det funnet en populasjon i Tønsberg som lever i gamle asketrær. Dette blir Europas nordligste funnsted. De mest levedyktige bestandene av denne sårbare arten finnes trolig i midtre Sverige. Undersøkelser i Sverige viser at Eremitten er helt avhengig av at det finnes en viss tetthet av gamle, hule eiker, som er minst 150–200 år gamle. Eremitten omfattes av fredningsvedtak i Bernkonvensjonen og blir ansett som truet i hele sitt utbredelsområde.
Tønsberg kirkegård, Tønsberg, Vestfold, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5973x3982px)
KA_170731_2