Berberis thunbergii / Høstberberis
Betula pendula / Hengebjørk

BB_20171030_0025 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
X
 
Berberis thunbergii / Høstberberis
Betula pendula / Hengebjørk
Høstberberis som har etablert seg langs en toglinje, som utgjør en effektiv spredningskorridor. Høstberberis er en tornet busk med enkle og skruestilte blad som i motsetning til berberis er helrandete. Høstberberis har tidligere erstattet berberis i hager fordi sistnevnte er mellomvert for en rustsopp som angriper kornslag. Arten har saftige bær som effektivt spres med fugl. Høstberberis har hatt en rask spredning siden 1980, og den kan danne tette kratt som fortrenger hjemlige arter og endrer vegetasjonens sammensetning, slik som her. Kilde: Artsdatabanken.
Økern, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3369x5053px)
BB_20171030_0025