Margaritifera margaritifera / Elvemusling

KA_160605_37 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
X
 
Margaritifera margaritifera / Elvemusling
Elvemusling lever i elver, fortrinnsvis langs kysten. Arten har en uvanlig langsom vekst, og kan bli mer enn 100 år gamle. Som larve har elvemuslinger et stadium der den lever som parasitt på fisk. Forsvinner fisken fra et vassdrag, f.eks. p.g.a. forsuring, vil dermed rekrutteringen av musling stoppe, og muslinge vil dø ut etter kortere eller lengre tid.
Bermingrud, Øvre Eiker, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5496x3092px)
KA_160605_37