Fraxinus excelsior / Ask (VU)
Impatiens parviflora / Mongolspringfrø (SE)

VU
Sårbar
SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB_20170812_0123 / Fraxinus excelsior / Ask <br /> Impatiens parviflora / Mongolspringfrø
X
 
Fraxinus excelsior / Ask (VU)
Impatiens parviflora / Mongolspringfrø (SE)
Mongolspringfrø er en ettårig, ca 0,5 m høy fremmed art, med små blekgule blomster. Den kommer opprinnelig fra Mellom- og Øst-Asia. Planten ble i 1870-80-årene spredd fra botanisk hage i Oslo for forsøksdyrking til en rekke privathager rundt i landet. Den har trolig også etablert seg i naturen via lagringsplasser for importert tømmer og importert plantemateriale. Arten trives best i halvskygge eller skyggefullt miljø på relativt næringsrik, fuktig jord, særlig flommarkskog. Omfattende, tette renbestander, slik som på bildet, er vanlige. Disse kan føre til fortrengning av stedegne arter, endringer i jordbunnsforhold og økt ersjonsfare. Kilde: Artsdatabanken.
Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2780x4178px)
BB_20170812_0123