Ursus arctos / Brunbjørn (EN)

EN
Sterkt truet
KA_160625_36 / Ursus arctos / Brunbjørn
X
 
Ursus arctos / Brunbjørn (EN)
Bjørn fotografert i vill tilstand i skog- og myrlandskap på grensen mellom Finland og Russland. Brunbjørnen ble utryddet som ynglende art i Norge og den lille bestanden som finnes i dag er ikke levedyktig pga. omfattende skadefellinger. Det finnes små forekomster av brunbjørn i Hedmark, Trøndelag og Pasvik som er et resultat av innvandring fra relativt store bestander i Sverige, Finland og Russland. Bildet er tatt ved utlagt åte.
Anttila, Finland
Kim Abel
Digitalt bilde (5179x2913px)
KA_160625_36