Geranium phaeum / Brunstorkenebb

KA_130625_6917 / Geranium phaeum / Brunstorkenebb
X
 
Geranium phaeum / Brunstorkenebb
Brunstorkenebb er en fremmed prydplante i Norge, som naturlig hører hjemme i Mellom- og Sør-Europa. Den har både klonal vekst med jordstengler og frøspredning. Brunstorkenebb har evnen til å danne store og tette bestander i edelløvskog, der den kan konkurrere ut store deler av den naturlige vegetasjonen.
Semsvannet, Asker, Akershus, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (3148x4722px)
KA_130625_6917