Astacus astacus / Edelkreps (EN)

EN
Sterkt truet
KA_110806_7196 / Astacus astacus / Edelkreps
X
 
Astacus astacus / Edelkreps (EN)
Norge er en av få nasjoner som fortsatt har en livskraftig bestand av edelkreps. Den er blant annet truet av forurensning og krepsepest. Krepsepest spres via den innførste signalkrepsen som selv ikke blir rammet av sykdommen, men som er bærer av den. Derfor er det viktig å hindre spredning av signalkrepsen til nye vassdrag.
Sandungen, Asker, Akershus, Norway
Kim Abel
Digitalt (5184x3456px)
KA_110806_7196