Crassostrea gigas / Stillehavsøsters (SE)
Mytilus edulis / Blåskjell

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
KA_160731_24 / Crassostrea gigas / Stillehavsøsters <br /> Mytilus edulis / Blåskjell
X
 
Crassostrea gigas / Stillehavsøsters (SE)
Mytilus edulis / Blåskjell
Stillehavsøsters kommer opprinnelig fra Asia, men er spredd til andre deler av verden for å dyrkes. Dette er en art som forandrer habitatet den etablerer seg i. Den finnes ofte helt oppe i fjærebeltet og tåler tørrlegging på fjære sjø. Den danner tette bestander og kan skape skjellbanker eller rev som endrer miljøet. Blåskjell kan ofte bli sterkt redusert som følge av at stillehavsøsters kan fortrenge blåskjell.
Kolabekkilen, Tjøme, Vestfold, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5760x3840px)
KA_160731_24