Crassostrea gigas / Stillehavsøsters (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
KA_160731_1 / Crassostrea gigas / Stillehavsøsters
X
 
Crassostrea gigas / Stillehavsøsters (SE)
Stillehavsøsters kommer opprinnelig fra Asia, men er spredd til andre deler av verden for å dyrkes. Dette er en art som forandrer habitatet den etablerer seg i. Den finnes ofte helt oppe i fjærebeltet og tåler tørrlegging på fjære sjø. Den danner tette bestander og kan skape skjellbanker eller rev som endrer miljøet. Bildet viser en brakkvannspoll hvor stillehavsøsters på få år har etablert seg i tett bestand i tidevannsstrømmen.
Kolabekkilen, Tjøme, Vestfold, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5689x3793px)
KA_160731_1