Fraxinus excelsior / Ask (EN)

EN
Sterkt truet
SIG_3478 / Fraxinus excelsior / Ask
X
 
Fraxinus excelsior / Ask (EN)
Hogd hul ask i urbant miljø. Hogst av gamle edelløvtrær er en alvorlig trussel mot biologisk mangfold. Gamle hule edelløvtrær er blandt de viktigste trærne å bevare for å ta vare på biologisk mangfold, da et stort antall arter er knyttet til slike trær.
Porsgrunn, Telemark, Norway
09.04.2015
Sigve Reiso
Digitalt bilde (6016x4016px)
SIG_3478