Vinca minor / Gravmyrt

SIG_3471 / Vinca minor / Gravmyrt
X
 
Vinca minor / Gravmyrt
Gravmyrt er en fremmed plante som på grunn av sin evne til å formere seg med jordstengler kan danne tette matter. Der den får fotfeste vil få andre planter overleve i undervegetasjonen. Her danner den teppe i kalklindeskog.
Porsgrunn, Telemark, Norway
09.04.2015
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5318x3550px)
SIG_3471