Hygrophorus lindtneri / Hasselvokssopp (EN)

EN
Sterkt truet
SIG_5009 / Hygrophorus lindtneri / Hasselvokssopp
X
 
Hygrophorus lindtneri / Hasselvokssopp (EN)
Hasselvokssopp danner mykorrhiza med hassel i kalklinde-hasselskog og kalkhasselskog/hagemark. Arten har tyngdepunkt Indre Oslofjord-Ringerike(-Hadeland), med utposter i Grenland og ved Bandak.
Bergerhaugen, Hole, Buskerud, Norway
29.09.2015
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3552x2371px)
SIG_5009