Astacus astacus / Edelkreps (EN)

EN
Sterkt truet
SIG_1838 / Astacus astacus / Edelkreps
X
 
Astacus astacus / Edelkreps (EN)
Fangst av edelkreps har lange tradisjoner i Steinsfjorden, som trolig har landets sterkeste bestand av arten. Her er et fint eksemplar som er litt skummelt å holde.
Steinsfjorden, Hole, Buskerud, Norway
17.05.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4754x3174px)
SIG_1838