Astacus astacus / Edelkreps (EN)

EN
Sterkt truet
SIG_1817 / Astacus astacus / Edelkreps
X
 
Astacus astacus / Edelkreps (EN)
Fangst av edelkreps i teine har lange tradisjoner i Steinsfjorden, som trolig har landets sterkeste bestand av arten.
Steinsfjorden, Hole, Buskerud, Norway
17.05.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5020x3351px)
SIG_1817