Cotoneaster horizontalis / Krypmispel (SE)
Turdus pilaris / Gråtrost

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB_20170212_0009 / Cotoneaster horizontalis / Krypmispel <br /> Turdus pilaris / Gråtrost
X
 
Cotoneaster horizontalis / Krypmispel (SE)
Turdus pilaris / Gråtrost
Gråtrost som spiser bær av krypmispel, og bidrar til spredning av arten ved at de flyr til nye steder der frøene faller ned på bakken via avføringen. Krypmispel er trolig et kompleks av flere arter, alle fra Kina. Det er en langlevd hagemispel med stor frøproduksjon. Krypmispel er invasiv på grunnlende, på bergknauser og i sprekker i bergvegger, i kantkratt og i lysåpen skog, særlig på kalkgrunn. Den endrer sammensetningen av busksjiktet i krattvegetasjon, danner et nytt busksjikt i skogtyper som ikke har et naturlig slikt, og kan forstyrre balansen mellom busker med saftige frukter og de fuglene som utnytter og sprer disse. Arten er særlig ekspansiv på tørt, baserikt grunnlende i Sørøst-Norge, en utsatt naturtype med stort innslag av sjeldne og sårbare arter.
Solåsen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x2832px)
BB_20170212_0009