BB_20170122_0004-2
X
 
Kulturlandskap med steingjerde, ryddet kantsone og edelløvskog. Dette er viktige livsmiljøer for uvanlige og truede arter. Steingjerde gir kulturlandskapet historisk dybde.
Berger gård, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x2660px)
BB_20170122_0004-2