Bufo bufo / Nordpadde

BB 14 0219 / Bufo bufo / Nordpadde
X
 
Bufo bufo / Nordpadde
Padde som må krysse en vei på vår-vandringen til yngeldammen, med et gangfeltskilt som speiler seg i bakgrunnen. Veier er effektive barrierer for amfibier som vandrer mellom overvinringsplass og yngeldam. Ofte blir en stor del av dyrene som skal krysse overkjørt. Bygging av nye veier og økning i trafikkmengde kan således splitte opp leveområder og øke dødligheten så mye at bestander blir truet.
Skoklefall, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4912x7360px)
BB 14 0219