SIG_7860
X
 
Kjøring i utmark med ATV kan gi stygge kjørespor som gir store skader i vegetasjonen. Her fra Artsrik kalkfuruskog og rikmyr.
Kongsberg, Buskerud, Norway
12.09.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4016x6016px)
SIG_7860