SIG_6675
X
 
Åkerholmer på kalkgrunn har gjerne artsrike rester av engflora, plantesamfunn tidligere var vanlig i kulturlandskapet, men som i dag er i ferd med å bli borte.
Hole, Buskerud, Norway
07.06.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5212x3475px)
SIG_6675