Sambucus racemosa / Rødhyll (HI)

HI
Fremmedart
Høy risiko
SIG_6474 / Sambucus racemosa / Rødhyll
X
 
Sambucus racemosa / Rødhyll (HI)
Hogstinngrep i kalkskog kan gi mye frigjøring av næringstoffer som igjen gir oppslag av uønskede arter som fremmedarten rødhyll. Den kan her fortrenge oppslag av hjemlige busker og trær.
Hole, Buskerud, Norway
19.05.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (6016x4016px)
SIG_6474