Rissa tridactyla / Krykkje (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20160723_0020 / Rissa tridactyla / Krykkje
X
 
Rissa tridactyla / Krykkje (EN)
Isfjell med en flokk rastende krykkje. Krykkje er den mest utpregede sjøfuglen av våre måker. Den hekker i kolonier og legger reir på små hyller i bratte fjellskrenter langs kysten vår. Den er vanlig fra Rogaland til Finnmark og på hele Svalbard.
Austfonna, Nordaust-Svalbard naturreservat, Nordaustlandet, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4028x2518px)
BB_20160723_0020