Rissa tridactyla / Krykkje (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20160718_0464 / Rissa tridactyla / Krykkje
X
 
Rissa tridactyla / Krykkje (EN)
Krykkje foran et isfjell. Krykkje er den mest utpregede sjøfuglen av våre måker. Den hekker i kolonier og legger reir på små hyller i bratte fjellskrenter langs kysten vår. Den er vanlig fra Rogaland til Finnmark og på hele Svalbard.
Liefdefjorden, Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4198x2809px)
BB_20160718_0464