Usnea longissima / Huldrestry (EN)

EN
Sterkt truet
KA 01 00 0288 / Usnea longissima / Huldrestry
X
 
Usnea longissima / Huldrestry (EN)
Huldrestry er sjelden og truet art som er utsatt for hogst. Her er det bilde fra en hogst som er gjort i en bekkekløft hvor noen rester av huldrestry henger på trærne i kanten av hogstflaten. Bekkekløften hadde store verdier for biologisk mangfold og ble i etterkant av hogsten vernet som naturreservat gjennom ordningen med frivillig vern.
Juveruddalen naturreservat, Nore og Uvdal, Buskerud, Norway
28.12.2010
Kim Abel
Digitalt (5414x3534px)
KA 01 00 0288