Anthus petrosus / Skjærpiplerke

BB 15 0528 / Anthus petrosus / Skjærpiplerke
X
 
Anthus petrosus / Skjærpiplerke
Bildet viser skjærpiplerke på et skilt som markerer ferdselsforbud i hekketiden, for å unngå at hekkende sjøfugl forstyrres. Skjærpiplerke er en vanlig hekkefugl langs hele Norges kyst. Den er som andre piplerker gråbrun spraglete. Skjærpiplerke kan skilles fra andre piplerker ved å ha noe mørkere fjærdrakt, lengre nebb og mørke bein. Den overvintrer langs Vest-Europas kyster, delvis i Norge.
Hornøya, Vardø, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3693x5539px)
BB 15 0528