Haliaeetus albicilla / Havørn

KA_160815_116 / Haliaeetus albicilla / Havørn
X
 
Haliaeetus albicilla / Havørn
En havørn i flukt. Havørn lever stort sett av fisk og sjøfugl, men tar gjerne åtsler også. Havørna er vår største rovfugl og kan ha et vingespenn på opptil 2,65 meter. Etter et lavmål i bestanden på 1970-tallet på ca 400 par har bestanden tatt seg opp igjen og talte i 2000 ca 1900-2000 par. Havørna ble fredet i 1968.
Lauvsnes, Flatanger, Nord-Trøndelag, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4956x2788px)
KA_160815_116