Tyria jacobaeae / Karminspinner (EN)

EN
Sterkt truet
BB 13 0512 / Tyria jacobaeae / Karminspinner
X
 
Tyria jacobaeae / Karminspinner (EN)
Karminspinner foretrekker solrike enger, gjerne der det er noe sandholdig jord. I Norge er den funnet noen få steder langs kysten i Sør-Norge, med sin hovedforekomst i Ytre Oslofjord. Larvene lever på svineblom-arter, helst på landøyda. Både den voksne og larven har sterke farger som signaliserer at de er giftige. De har heller ingen fiender blant høyerestående dyr, noe som forklarer at de lokalt kan opptre i store mengder. Den voksne sommerfuglen flyr i juni-juli, og er hovedsakelig dagaktiv.
Rauer, Fredrikstad, Østfold, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2668x3986px)
BB 13 0512