Uria lomvia / Polarlomvi (CR)

CR
Kritisk truet
BB_20160722_0059 / Uria lomvia / Polarlomvi
X
 
Uria lomvia / Polarlomvi (CR)
Polarlomvi er en typisk alkefugl med svart og hvit fjærdrakt. Den ligner på lomvi, men har litt kortere og kraftigere nebb med en smal hvit stripe langs kanten av overnebbet. Polarlomvien er en arktisk art som på fastlandsnorge kun hekker i meget små antall i noen få fuglefjell i Finnmark. Den er imidlertid en tallrik hekkefugl i fuglefjell på Bjørnøya og Spitsbergen og ellers sirkumpolart gjennom hele Arktis. Den hekker i tette kolonier på smale hyller i bratte klippevegger, ofte flere tusen par sammen. Bildet viser en flokk med polarlomvi i flukt mot hekkeplass.
Lomfjordhalvøya, Hinlopenstredet. Nordaust-Svalbard naturreservat, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x2832px)
BB_20160722_0059