Mytilus edulis / Blåskjell

BB_20160612_0099 / Mytilus edulis / Blåskjell
X
 
Mytilus edulis / Blåskjell
Del av blåskjellbanke som blottlegges ved fjære sjø. Blåskjell er en musling som kan bli opptil 10-15 cm lange og består av to skjell som lukkes og åpnes ved hjelp av to lukkemuskler. Blåskjell finnes fra Middelhavet i sør, til Barentshavet i nord. Skjellene er svært utbredt langs norskekysten. De lever i klynger og fester seg til steiner, fjell og annet underlag ved hjelp av en byssustråd. Blåskjell er en viktig næringskilde for flere dyr, bl.a. sjøstjerner og dykkender. Blåskjell blir brukt både til menneskemat og til agn. I Norge foregår det dyrking av blåskjell spesielt i fjorder på Vestlandet og til en viss grad på Sørlandet.
Lyngør, Tvedestrand, Aust Agder, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4109x2756px)
BB_20160612_0099