Iris pseudacorus / Sverdlilje
Juniperus communis / Einer
Silene vulgaris / Engsmelle

BB_20160612_0189 / Iris pseudacorus / Sverdlilje <br /> Juniperus communis / Einer <br /> Silene vulgaris / Engsmelle
X
 
Iris pseudacorus / Sverdlilje
Juniperus communis / Einer
Silene vulgaris / Engsmelle
Lyngheilandskapet er blant våre eldste kulturlandskap, med en alder på opptil 4-5000 år. Lyngheiene hadde sin største utbredelse på 1800-tallet og strakte seg da helt fra Øsfold og Lista i Sør-Norge til Lofoten i Nord-Norge. I Norge finner vi verdens nordligste kystlyngheier, og vi har et spesielt internasjonalt ansvar for å ivareta dem. Lyngheiene er unike i sin utforming. De er formet gjennom lang tids utnyttelse ved blant annet beiting, lyngbrenning og lyngslått. I dag har moderne jordbruk, skogplanting og opphørt bruk til at lyngheiene er en sterkt truet naturtype. Bildet viser en mosaikk av kystlynghei som er brent for kort tid siden,rik sumpvegetasjon og strandberg på ytre Speken ved Lyngør i Tvedestrand kommune. Dette er en av de mest verdifulle områdene med kystlynghei i Aust Agder. Her har det blitt gjennomført lyngbrenning, rydding og sauebeite for å ta vare på de gamle kystlyngheiene. Området er både en del av skjærgårdsparken med sikrede friluftsområder i Aust-Agder og inngår i Raet nasjonalpark.
Ytre Lyngør, Raet Nasjonalpark, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4154x2764px)
BB_20160612_0189