BB 15 0416
X
 
Robåt og skoglandskap ved Spålen, med bølgende skogdekte åser dominert av naturskog. Roing er en fin måte å oppleve naturen på. Her er fra en sommerdag ved vannet Spålen innenfor det store skogreservatet Katnosa-Spålen i Nordmaka, som ble vernet i 1995 og utvidet i 2014. Området innehar store arealer verneverdig naturskog med mange truede arter og preges av villmark.
Spålen, Spålen-Katnosa naturreservat, Ringerike, Buskerud, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4245x1946px)
BB 15 0416