Acer pseudoplatanus / Platanlønn (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB_20160525_0161 / Acer pseudoplatanus / Platanlønn
X
 
Acer pseudoplatanus / Platanlønn (SE)
Blad av en platanlønn. Det er plantet mye platanlønn i Norge. Spesielt i parker og byer har det vært populært med lønnetrær som vokser raskt. Platanlønn har siden spredt seg ut i naturen og kan erstatte stedegen skogvegetasjon.
Lindøya naturrreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2683x2012px)
BB_20160525_0161