Acer pseudoplatanus / Platanlønn (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB_20160525_0144 / Acer pseudoplatanus / Platanlønn
X
 
Acer pseudoplatanus / Platanlønn (SE)
Blader av en platanlønn i en skog, med en parasittveps (sannsynligvis i familien Ichneumonoidea) som flyr mellom bladene. Det er plantet mye platanlønn i Norge. Spesielt i parker og byer har det vært populært med lønnetrær som vokser raskt. Platanlønn har siden spredt seg ut i naturen og kan erstatte stedegen skogvegetasjon.
Lindøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x2832px)
BB_20160525_0144