Acer pseudoplatanus / Platanlønn (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB 13 0505 / Acer pseudoplatanus / Platanlønn
X
 
Acer pseudoplatanus / Platanlønn (SE)
Det er plantet mye platanlønn i Norge. Spesielt i parker og byer har det vært populært med lønnetrær som vokser raskt. Platanlønn har siden spredt seg ut i naturen og kan erstatte stedegen skogvegetasjon.
Frognerparken, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4067x2458px)
BB 13 0505