Lepidium latifolium / Strandkarse (SE)
Rosa rugosa / Rynkerose (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB 14 0195 / Lepidium latifolium / Strandkarse <br /> Rosa rugosa / Rynkerose
X
 
Lepidium latifolium / Strandkarse (SE)
Rosa rugosa / Rynkerose (SE)
Tett forekomst av strandkarse har etablert seg langs strandsonen i Bestumkilen i indre Oslofjord. Her vokser den sammen med den fremmede problemplanten rynkerose. Strandkarse finnes naturlig i deler av Sørøst-Europa og Vest-Asia. Planten kom til landet som blindpassasjer, først med ballast og senere som forurensning i kornimport. Fra 1980-tallet har antall forekomster økt sterkt, og i dag finnes arten i store mengder i strandsonen fra Østfold til Aust-Agder. Strandkarse fortrenger andre, til dels sårbare og truede arter i grusstrand-, strandeng- og tangvollsamfunn. Arten kan påvirke egenskapene til jordsmonnet og ”forbedre” jorda til sin egen fordel. Den ser ut til å ha en konkurransemessig fordel fordi den har evne til å ta opp og gjøre mer nitrogen tilgjengelig enn det vegetasjonen den erstatter greier. Kilde: Artsdatabanken.
Bestumkilen v/Mærradalsbekkens utløp, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7082x3896px)
BB 14 0195