Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot

BB 08 0168 / Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot
X
 
Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot
Tett forekomst med russesvalerot i blomst, som har utkonkurert naturlig og tidligere artsrik og verneverdig vegetasjon på åpen grunnlendt kalkmark. Russesvalerot er en fremmed plante som har blitt et stort problem på øyene i indre Oslofjord. Den er svært ekspansiv og danner tette bestander på kalkrike enger, grunnlendt kalkmark, strandberg, kantkratt og rasmark. På den måten truer det biologisk svært verdifulle miljøer. Arten er svært vanskelig å bekjempe.
Heggholmen naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2372x3543px)
BB 08 0168