Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Syringa vulgaris / Syrin

VU
Sårbar
BB 12 0406 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Syringa vulgaris / Syrin
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Syringa vulgaris / Syrin
Dragehode som er i ferd med å bli skygget ut av syrin. Syrin er problematisk når den er plantet i nærhten av verdifulle engmiljøer og områder med åpen grunnlendt kalkmark og strandberg. Den har evne til å bre seg utover med rotskudd og på den måten danne store og tette forekomster som erstatter den naturlige vegetasjonen. På øyene i indre Oslofjord, som her på Nakholmen, har syrin i betydelig grad erstattet opprinnelig og verdifull vegetasjon på grunnlendt kalkmark og strandberg.
Nakholmen naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x3882px)
BB 12 0406