Geranium phaeum / Brunstorkenebb

BB 12 0394 / Geranium phaeum / Brunstorkenebb
X
 
Geranium phaeum / Brunstorkenebb
Brunstorkenebb er en fremmed prydplante i Norge, som naturlig hører hjemme i Mellom- og Sør-Europa. Den har både klonal vekst med jordstengler og frøspredning. Brunstorkenebb har evnen til å danne store og tette bestander i edelløvskog, der den kan konkurrere ut store deler av den naturlige vegetasjonen. Her nærbilde av planten i blomst.
Løes, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x4507px)
BB 12 0394