Asperula tinctoria / Fargemyske (CR)
Juniperus communis / Einer

CR
Kritisk truet
BB 15 0381 / Asperula tinctoria / Fargemyske <br /> Juniperus communis / Einer
X
 
Asperula tinctoria / Fargemyske (CR)
Juniperus communis / Einer
Fargemyske er en Øst-Europeisk og Vest-Sibirsk plante i maurefamilien, som vokser i lysåpne tørrbakker, kalkberg og hei. Arten var tidligere bare kjent viltvoksende ved Østensjøvannet i Oslo. Det ble imidlertid ikke gjenfunnet her etter 1937. Man regnet arten lenge som utryddet fra Norge, inntil noen få individer ble funnet på Jeløya i 2005. Dette er i dag eneste kjente voksested for arten i Norge. Bildet viser en gruppe individer med fargemyske (små hvite blomster i forgrunnen til høyre) på åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjorden.
Jeløya, Moss, Østfold, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x4467px)
BB 15 0381