Calidris canutus / Polarsnipe
Ulva intestinalis / Tarmgrønske

BB_20160821_0589 / Calidris canutus / Polarsnipe <br /> Ulva intestinalis / Tarmgrønske
X
 
Calidris canutus / Polarsnipe
Ulva intestinalis / Tarmgrønske
Polarsnipe hekker i arkisk og overvintrer langs kysten av Vest-Europa og Vest-Afrika. Ringmeringsdata tyder på at mange av polarsnipene som raster i Norge hekker på Grønland og i Canada. Bildet viser en voksen polarsnipe i rustbrun sommerdrakt som søker etter smådyr blant tarmgrønske og bæretang på rasteplass under trekket. Gruntvannsområder med tang er viktige næringssøks-områder for mange vadefuglarter.
Søndre Skjælholmen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4314x2427px)
BB_20160821_0589