Calidris canutus / Polarsnipe

BB_20160821_0581 / Calidris canutus / Polarsnipe
X
 
Calidris canutus / Polarsnipe
Polarsnipe hekker i arkisk og overvintrer langs kysten av Vest-Europa og Vest-Afrika. Ringmeringsdata tyder på at mange av polarsnipene som raster i Norge hekker på Grønland og i Canada. Bildet viser en ung, grå polarsnipe som søker etter smådyr blant bæretang på rasteplass under trekket. Gruntvannsområder med tang er viktige næringssøks-områder for mange vadefuglarter.
Søndre Skjælholmen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5458x3412px)
BB_20160821_0581