Picea abies / Gran

KA_141006_4351 / Picea abies / Gran
X
 
Picea abies / Gran
Gammel granskog med gamle trær. Slik gammel naturskog er viktig for en rekke sjeldne og rødlistede arter. Når trærne blir gamle utvikler de grov og stabil sprekkebark som er levested for blant annet mange sjeldne knappenålslaver. Bildet er fra Gullenhaugen naturreservat i en av partiene som har urskogsnær granskog.
Gullenhaugen, Gran, Oppland, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (3840x4800px)
KA_141006_4351