Cyphelium inquinans / Gråsotbeger (VU)

VU
Sårbar
KA_120818_5076 / Cyphelium inquinans / Gråsotbeger
X
 
Cyphelium inquinans / Gråsotbeger (VU)
Gråsotbeger er en skorpelav som forekommer på bark og på bar ved av gamle og døde grantrær. Den er også funnet på eik og bjørk. Den vokser i lysåpne skoger med god tilgang på gamle og døde grantrær og signaliserer god kontinuitet i dette substratet. Karakteristisk for sotlavene er de svarte apotheciene med svart sporemasse som sverter av når en tar på dem.
Vardefjell, Rollag, Buskerud, Norway
18.08.2012
Kim Abel
Digitalt (5616x3744px)
KA_120818_5076