Bombus lapidarius / Steinhumle
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)

VU
Sårbar
BB 13 0421 / Bombus lapidarius / Steinhumle <br /> Dracocephalum ruyschiana / Dragehode
X
 
Bombus lapidarius / Steinhumle
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Steinhumle som søker nektar på dragehode. Dragehode er en verdifull næringsplante for humler. Steinhumle er en av våre vanligste humler i lavlandet i Sør-Norge. Den har økt sin forekomst betydelig i de senere år, og har spredt seg nordover til Trøndelag. Hunnene har en jevn og tett pels som er helt svart med unntak av bakstussen som er skarpt rødfarget. Kilde: Artsdatabanken
Ekebergskråningen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1257x1627px)
BB 13 0421