BB 14 0162
X
 
Bekkesig som er forurenset av maling. Kjemikaliene i malingen kan være helsesfarlig og miljøfarlig for vannlevende organismer.
Ringsaker, Hedmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x4237px)
BB 14 0162