Anas platyrhynchos / Stokkand
Anser anser / Grågås
Aythya fuligula / Toppand
Chroicocephalus ridibundus / Hettemåke (CR)
Elodea canadensis / Vasspest
Larus fuscus / Sildemåke

CR
Kritisk truet
BB 15 0361 / Anas platyrhynchos / Stokkand <br /> Anser anser / Grågås <br /> Aythya fuligula / Toppand <br /> Chroicocephalus ridibundus / Hettemåke <br /> Elodea canadensis / Vasspest <br /> Larus fuscus / Sildemåke
X
 
Anas platyrhynchos / Stokkand
Anser anser / Grågås
Aythya fuligula / Toppand
Chroicocephalus ridibundus / Hettemåke (CR)
Elodea canadensis / Vasspest
Larus fuscus / Sildemåke
Massebestand av vasspest i den næringsrike fuglesjøen Østensjøvannet i Oslo. Vasspest er en nordamerikansk vannplante som har spredd seg ukontrollert i Europa og forårsaket stor skade på det naturlige biologiske mangfoldet. I Norge ble vasspest første gang introdusert i Østensjøvannet i 1925. Her har den med ujevne mellomrom dannet massebestander. Siden har arten spredd seg til mange andre næringsrike vann på Østlandet, i Rogaland og i Trøndelag. Som bildet viser beites vasspest av stokkender og andre vannfugler, og kan sannsynlivis også spres med vannfugl.
Østensjøvannet naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7075x3980px)
BB 15 0361